Denní svícení, denní svícení na auto s homologací

Běžné potkávací světla nejsou vhodné pro celoroční svícení, které je zavedeno v České republice. LED diodová světla jsou naopak tomu přizpůsobeny. Obsahují vysocesvítivé LED diody s dlouhou životností a minimálním odběrem elektrické energie. Po nastartování se světla pro denní svícení automaticky rozsvítí, při přepnutí na parkovací nebo potkávací světla se DRL světla vypnou. Všechny DRL světla musí být homologovány a označeny značkou schválení typu RL Exx (číslo státu, kde byla provedena homologace) xxxx (číslo schválení certifikátu). Umístění denních světel na vozidle musí být na základě předpisu EHK 48.